Schoolproject Barodia

Sinds 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, deelstaat Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ‘untouchables’ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.

Onderwijs

Deze kinderen, die normaliter in het huishouden helpen, op het land moeten werken of gediscrimineerd worden op de publieke school, krijgen eerlijk toegang tot goed onderwijs.

Gezondheid

De kinderen leren zelf om te gaan met hun gezondheid, hygiene en verzorging. Daarnaast wordt de gezondheid regelmatig geinspecteerd door artsen, met behandeling of medicatie waar nodig.

Algemene kennis

De kinderen wordt veel algemene kennis bijgebracht, waaronder koken, gezondheid, sport & spel en cultuur. Zo zijn ze beter voorbereid op de wereld buiten het kleine dorp waar ze opgroeien.

Digitaal

Deze kinderen hebben thuis geen toegang tot enige elektronica. Op de school zijn computers en tablets aanwezig waarmee de kinderen wordt geleerd hoe hiermee om te gaan om mee te kunnen in het digitale tijdperk.

De School

Wat wij doen

Sinds juli 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, deelstaat Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ‘untouchables’ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.

De leerlingen

Hoewel het zogenaamde kastenstelsel bij wet officieel is afgeschaft, is de praktijk met name in de plattelandsgebieden anders. Onze leerlingen, die behoren tot deze groep van kasteloze kansarme kinderen, hebben in de praktijk nauwelijks tot geen toegang tot onderwijs c.q. een opleiding. Niet in de laatste plaats omdat hun ouders nauwelijks mogelijkheden en/of middelen hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Momenteel zijn er 178 leerlingen verdeeld over de Kindergarten en de Standards(klassen) 1 t/m 8. Hiermee is onze school een volwaardige Primary School en krijgen onze leerlingen, inclusief Kindergarten, 9 jaar onderwijs.

De lessen

Het eerste schooljaar is in juli 2007 officieel van start gegaan. Er wordt onderricht gegeven in:

 • Hindi
 • Engels
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Algemene wetenschappen
 • Computerles
 • Hygiëne
 • Handarbeid
 • Landbouw en plantkunde
 • Donaties

  De school is een particulier initiatief en is financieel en operationeel niet afhankelijk van (publieke) subsidies. Onze stichting wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep donateurs alsmede éénmalige giften.

  Stichting Barodia Development Fund

  Sinds juli 2007 zet onze stichting zich in om kansarme kinderen in en rondom het dorp Barodia (India, provincie Rajasthan) onderwijs te bieden. Meisjes en ´untouchables´ (kastelozen) krijgen hierbij voorrang.

  Naast onderwijs richten wij ons ook op het faciliteren van primaire medische zorg. De school heeft in het schooljaar 2016-2017 inmiddels ruim 170 leerlingen, verdeeld over een kindergarten en acht standards (‘groepen’). Leerlingen die onze school na standard 8 verlaten, krijgen - als zij door willen leren - van de stichting een beurs. De eerste kinderen verlieten onze school in het nieuwe schooljaar 2013-2014. De school is een particulier initiatief en is financieel en operationeel niet afhankelijk van (publieke) subsidies.  Donateur worden

  Ons project zou nooit mogelijk zijn geweest zonder de structurele ondersteuning van al onze enthousiaste kerngroepdonateurs. Zij zijn het die het mogelijk maken om een dergelijk project tot een blijvend succes te maken! Vanaf het allereerste begin hebben wij gekozen voor een aanpak die het mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat de school een blijvende waarde wordt voor de kinderen van Barodia en omliggende dorpen. Wij vinden dat een gezonde ambitie hand in hand moet gaan met een gezonde (financiële) planning.

  Onze donateurs zijn het hier helemaal mee eens. Als donateur steunt u de school met een vast bedrag per maand. De donatie is op elk moment stop te zetten. Commiteert u zich voor minimaal 5 jaar aan onze stichting (graag!) dan is uw gifte bovendien fiscaal aftrekbaar. Deze donaties zijn van groot belang voor de financiële en operationele continuïteit van ons schoolproject. Met name de salarissen van leraren, schoolmaterialen, schooluniformen en het onderhoud van de schoolgebouwen worden uit deze inkomsten gefinancierd.

  Fiscaal aftrekbaar

  U kunt uw donatie laten vastleggen in een onderhandse akte (‘periodieke gift in geld’). Verreweg de meeste vaste donateurs kiezen voor een donatie van €300 per jaar (€25 per maand). In dat geval is uw donatie fiscaal, dus zonder drempel, integraal aftrekbaar. (Er is dus geen notariële akte nodig). Klik hier voor de in te vullen onderhandse akte. De gegevens die horen bij vraag 4 ontvangt u van ons op aanvraag.

  Incidentele giften

  Dankzij de bijdragen van vrienden, relaties en vele anderen die onze stichting inmiddels een warm hart toedragen, hebben wij meerdere concrete projecten kunnen financieren. Zoals bijvoorbeeld de aanschaf van wintertruien, sportmaterialen en personal computers. Maar ook de aanleg en inrichting van een schoolbibliotheek, computerlokaal, keuken en het uitdelen van een voedzaam dagelijks ontbijt (biscuits en fruit).

  Dus vindt u het ook leuk om de kinderen van Barodia zelf (b.v. ter ere van uw verjaardag, promotie of huwelijk) of met uw bedrijf te ondersteunen, neemt u dan contact op met Merijn Horck (+31 6 52 073 293).

  Transparantie & verantwoording

  Het bestuur en alle betrokkenen zetten zich onbezoldigd in voor de stichting. Zowel de kosten ratio ‘kosten/baten eigen fondsenwerving’ als de ratio ‘kosten beheer en administratie/baten eigen fondsenwerving’ bedragen over de jaren gemiddeld nog geen 1%. De CBF-norm bedraagt max. 25% respectievelijk max. 5%.

  Een uitgebreide verantwoording vindt u jaarlijks terug in onze openbare jaarrekening.

 • Jaarrekening Stichting Barodia Development Fund 2016